Aesculus octandra - gulblommig hästkastanj

Den gulblommiga hästkastanjen är hemma från östra USA där den växer naturligt söder om de Stora sjöarna. Den anses vara mycket vinterhärdig och odlas i stor utsträckning även norr om sitt naturliga utbredningsområde. Gulblommiga hästkastanjen är besläktad med den i Finland mera odlade hästkastanjen A. hippocastanum, men den gulblommiga är planterad mycket mera sällan hos oss.

Den gulblommiga hästkastanjens dekorativa, glänsande, motsatta och handflikiga blad är mindre och sirligare än hästkastanjens blad. Gulblommiga hästkastanjens blad får gul, orange eller eldröd höstfärg. Trädet blommar i juni med gulvita eller gula blommor som står upp i koniska blomklasar. Kapseln runt nöten har slät yta och alltså helt annorlunda än hästkastajens taggiga kapsel.

På Mustila växer en stor gammal gulblommig hästkastanj i lunden mellan Atsalearinne (Azaleasluttningen) och Viinitupa (Vinstugan). På Azaleasluttningen har på 2000-talet planterats nya gulblommiga hästkastanjer. För planteringarna har valts de bästa plantorna från fröer man själv samlat eller köpt av professionella insamlare.

Gulblommiga hästkastanjen är nära släkt med stinkhästkastanjen A. glabra och korsar sig med den i naturen. Även en del av de gulblommiga hästkastanjerna på Mustila kan vara denna korsning A. x  marylandica.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location