Holodiscus discolor - vippspirea

Vippspirean är en tvåmeter hög och rund buske som blommar på högsommaren med små gräddvita sötdoftande blommor. Grenarna är bågformade med stora hängande blomställningar i grenspetsarna och påminner om den stänkande oceanen vilket också det engelska namnet Ocean Spray antyder. De doftande blomställningarna sitter kvar i busken också efter att de enskilda blommorna har vissnat och färgas så småningom gräddgula. Bladen överegår om hösten i vinrött och orange medan de torra blomställningarna pryder busken ännu under vintern.

Vippspirean kommer från de västra delarna av Nordamerika och Kanada. Hos oss trivs den bäst på varma, soliga, friska och genomsläppliga växtplatser men skyddade mot dagmejan. På Arboretum Mustila har den ljusa barrskogen med sina grova, inte särskilt näringsrika växtplatser visat sig vara bra. Vippspireans rotsystem är grunt varför växtunderlaget inte får torka för mycket.

Vippspirea med genetiskt ursprung i Kalifornien är inte att rekommendera för våra förhållanden, däremot kunde fröer härstammande från områden med inlandsklimat i Montana eller de inre delarna av Brittiska Kolumbia lämpa sig.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat