Philadelphus coronarius - doftschersmin

Den för all bekanta 'jasminbusken' eller doftschersmin är en av de äldsta prydnadsbuskarna hos oss. Den började odlas i Europa på 1500 -talet och kom till Finland ett par århundraden senare.

Busken kan bli över 2 meter hög och den blommar i slutet av juni eller början av juli med starkt doftande vita blommor som sitter i grupper om 5 eller 7 i blomställningarna. Trots sin långa odlingshistoria har doftschersminen hamnat i skymundan efter att nya arter inklusive kungsschersmin (P. pubescens) kommit med i utbudet hos plantskolor. Dessutom har det visat sig vara svårt att särskilja olika arter från varandra och korsningar mellan arter har inte gjort identifikationen lättare.

Doftschersmin är den kanske starkast doftande arten medan övriga arter är svagt doftande eller helt doftlösa. Schersminer går bra i trädgårdar och klarar sig också i lätt skugga.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat