Amelanchier spicata - häggmispel

Häggmispeln är inte känd i naturligt tillstånd utan endast som odlad eller förvildad från norra Europa. Den har ansetts vara en form eller hybrid av den nordamerikanska arten Amelanchier stolonifera och den har tidigare kallats Amelanchier botryapium. Till sitt växtsätt är häggmispeln speciell med sina upprättstående stammar i täta grupper. Jordrevorna är korta och sprider sig i ringa utsträckning. Däremot mumsar fåglar ivrigt i sig av bären och sprider på så sätt häggmispeln vida omkring i skogsbranter och skogsbryn till förfång för miljömyndigheterna.

Bladen har storleken av tändsticksaskar, de är småtandade, kortspetsade och håriga vid utsprickningen. De vita blommorna är upprätta i klasar och under blomningen ser busken ut som om den vore indränkt i gräddskum. Bären mognar via röda nyanser till blåsvarta. De är ätbara fast inte lika smakliga som bären hos bärhäggmispeln eller kopparhäggmispeln.

Häggmispeln är den mest planterade mispelarten i Finland. Däremot är den sällsynt förekommande på Arboretum Mustila.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
amelanchier_spicatum_jreinikainen.jpg
Location