Juglans nigra - svart valnöt

Den nordamerikanska svarta valnötens nordligaste naturliga förekomster är i de södra delarna av området kring de Stora sjöarna. Svart valnöt är den största och mest långlivade valnötsarten. Den blir flera hundra år gammal och och kan bli 50 meter hög på de bästa växtplatserna. Stammen är lång och rak och bibehåller sin resning även som gammal.

Den svarta valnötens blad är glänsande, mindre och flera än hos övriga valnötsarter. Frukten en nästan rund nöt med tjockt och skrovligt skal är ätbar. I sina hemtrakter producerar trädet både ätbara nötter samt vackert och dyrbart virke. För nötproduktionen har man valt tunnskaliga sorter.

I Finland växer sedan gammalt endast enstaka exemplar. Till Mustila har man sedan år 1993 valt fröer från de nordligaste odlingarna av trädets naturliga utbredningsområde. Plantorna från dessa partier har visat sig vara otroligt vinterhärdiga. De unga träden har redan blivit rätt ståtliga bland annat på Arboretets gård och vid vägen till Pohjoisrinne (Nordsluttningen) bredvid plantodlingen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
juglans_nigra_siemenoksa_latvia_jreinikainen.jpg
juglans_nigra_runko_lotbiniere_jreinikainen.jpg