Prunus americana - amerikanskt plommon

Amerikanskt plommon kommer från skogsbryn i skogar i mellersta och östra Nordamerika. Det blir en stor buske eller litet träd som bildar täta snår med rotskott i sina hemtrakter. Trädet blommar i vitt på bar kvist. Senare produceras 2-3 cm långa ätbara oftast röda och på ytan blåaktigt vaxartade bär med varierande smak från surt till sött.

Amerikanskt plommon har sedan länge odlats i sina hemtrakter och de bästa exemplaren har utvalts till sorter som klarar sig i kallt klimat där vanliga plommonträd går under. Också i Finland anses amerikanskt plommon vara mera vinterhärdigt än surkörsbär (P. cerasus) fastän odlingserfarenheterna ännu är ringa. De unga träd som planterats på Arboretum Mustila härstammar från den nordligare delen av plommonets urbredningsområde. De har också klarat sig utan skador även om växtplatsen inte är den bästa möjliga. Amerikanskt plommon trivs bäst på soliga, varma och torra växtplatser.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location