Deutzia glabrata

Släktet Deutzia från Fjärran Östern ståtar med flere vackert blommande buskar som är populära i mellersta Europa.

Dessvärre klarar sig väldigt få underarter av Deutzia våra kalla vintrar. En som lyckats är Deutzia glabrata som kommer från skogar och bergstrakter i östra Kina, Manchuriet och Korea. Blommorna påminner om häggens men kan inte mäta sig med sina mest tilltalande kinesiska släktingar. Busken utvecklar breda kvastlika blomställningar i en sådan omfattning att busken påminner om en vit snödriva. Efter blomningen antar Deutzia glabrata ett anspråkslöst utseende ända tills bladen faller av och blottlägger den kanelfärgade barken i grenverket som spruckit upp som pappersflikar.

I väst odlas Deutzian i ringa utsträckning. De unga buskarna som växer i Arboretum Mustila kommer från bergstrakter i mellersta Korea från vilkas gömmor flere växter som trivs i arboretet har hämtats. Buskarna trivs bra i de ljusa skyddade växtplatserna nära kafeet och Rhododendrondalen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
deutzia_jreinikainen.jpg
deutzia_glabrata_kumpula_jsaarinen.jpg