Acer pensylvanicum - amerikansk strimlönn

Den amerikanska strimlönnen som sällan påträffas i Finland är hemma från nordöstra delen av Nordamerika där den växer i lummiga och skuggiga löv- och blandskogar. Trädet har stora lite hängande ljusgröna blad som får en uppmärksammad ljusgul höstfärg. Ett speciellt kännetecken är dess strimmiga bark. På det unga trädet är barken grön, senare blir den brun men de vita lodräta strecken på stammen består.

I Finland odlas amerikansk strimlönn närmast endast i botaniska samlingar. Den kunde gärna bli allmännare både på grund av att trädet är dekorativt och dessutom tål skugga.

På Mustila växer växer det amerikansk strimlönn på flera platser. De härstammar från fröinsamlingsresor till trädets nordligaste växtplatser i Kanada. Träden är trots sin rätt unga ålder redan mycket stiliga och speciellt charmiga om våren när bladknopparna öppnas samt om hösten när bladen får sin varmgula höstfärg.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_pensylvanicum_runko_jsaarinen.jpg