Aesculus hippocastanum - hästkastanj

Hästkastanj är ett vackert blommande träd som kan odlas i södra Finland på lägliga växtplatser. Ungträd är känsliga för höstfrost och vinterskador och därför hämtats plantor av hästkastanj oftast från annat håll. Äldre träd är härdigare.

Man kan beskriva hästkastanjen som ett storvuxet träd. Under mildare klimatförhållanden kan den bli tom 30 meter hög. Hos oss blir den hälften mindre men utvecklar ändå en bred krona. Grenarna är kraftiga och de pryds om vintrarna av stora klibbiga knoppar. Knopparna slår ut om våren till stora fingerformade blad och ståtliga vita blomställningar. På hösten får hästkastanjen stora, taggiga fröhus vars inre stora fröer inte duger till människoföda. Men ekorrarna gillar dem.

På Arboretum Mustila har hästkastanj klarat sig sämre än sina amerikanska släktingar och arboretet innehåller inte ett enda storvuxet exemplar. Arboretet samlar in sina fröer av hästkastanj i Kouvola där man valt ut ett antal honplantor med exceptionellt resliga och vinterhärdiga hästkastanjer.

 

Kotipaikka
Balkan.
Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Aesculus hippocastanum kukkii @kouvola ©jr