Gymnocladus dioicus - kentuckykaffe

Kentuckykaffet kommer från de östra delarna av Nordamerika. Trädet förekommer fåtaligt i naturenligt tillstånd och då oftast som solitärträd i blandskogar. Trädet är en märklig uppenbarelse med sina grova grenar och dubbelt parbladiga småbladiga blad. Nybyggarna berättas ha använt rostade bönor av kentuckykaffe i stället för kaffe, därav namnet. Färska fröer är både giftiga och illasmakande.

Kentuckykaffets blad spricker sent ut för att fällas tidigt. Trädet är utan livstecken i över 6 månader och därav det grekiska ordet Gymnocladus eller bargrenad i det vetenskapliga namnet. Den fransktalande befolkningen i södra Kanada kallar trädet chicot, dött träd, synbarligen av samma orsak. I Finland påbörjas årstillväxten först midsommartid när temperaturen stigit märkbart. Den korta och svala finska sommaren tycks ha en hämmande inverkan på trädets utveckling hos oss. Årsskottena hos unga plantor hinner inte förbereda sig i tid för vintern i tid innan höstfrosten slår till och träden förfryser omigen . Härdigheten ser ut att tillta i och med att trädet uppnår en par meters höjd.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat