Vitis riparia - doftvin

Doftvinet är det vanligaste och nordligaste av de naturligt förekommande vinrankorna i Nordamerika. Doftvinet hittas vid flodstränder, skogsgläntor och vägrenar antingen längs marken eller stödjande sig på andra växter. Det engelska namnet frost grape avser inte frosthärdigheten utan erfarenheten av att sockerhalten stiger i köldnypna druvor. Det är i Amerika fortfarande vanligt att till husbehov samla in syrliga men aromatiska druvor direkt från skogen för att saftas eller till sylter. En viktigare roll än att producera druvor har rostvinet haft som råvara för druvförädling och som grundstam för vekare arter. Härdiga doftviner som erhållits genom att korsa äkta vinranka med vilda rankor och druvsorter odlas på områden där mera krävande druvor inte klarar sig. I Finland har man redan länge odlat bla sorterna 'Beta' och 'Valiant' vilka utgör korsningar mellan doftvin och labruskavin (V. labrusca). I Finland förekommer druvorna utomhus endast på varma skyddade ställen men bär inte frukt varje år, men redan ett icke uppvärmt plastväxthus kan säkra skörden.

På Arboretum Mustila förekommer nordliga naturliga arter av doftvin vilka är härdigare än de förädlade sorterna. Också om arboretet med sina skogar inte är den tjänligaste platsen för druvodling har man valt att plantera olika arter vid varma husväggar i hopp om skörd.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat