Acer rubrum - rödlönn

Den färggranna rödlönnen växer naturligt i Nordamerikas östra delar längs åar och bäckar i fuktiga, bördiga löv- och blandskogar. Den är också ett uppskattat parkträd i form av många sorter i Amerika. Rödlönnen blommar med röda blommor innan löven spricker ut. Löven öppnar sig rödaktiga, undersidan är silver- eller blågrå. Även årsskotten har röd bark. Trädets höstfärger är effektfullt guldgult, orange, eldrött och djupt purpurrött. De grannaste färgerna utvecklas vanligen på soliga platser.

Rödlönnen är sällsynt i Finland trots att den har funnits här länge. På Mustila är den en av de viktigaste arterna på Etelärinne (Sydsluttningen). Bäst trivs den på Sydsluttningens östra del invid bäcken som rinner till Tammimetsä (Ekskogen) på den lerhaltiga, mustiga och fuktiga växtplatsen där den även sprider sig naturligt med fröplantor.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_rubrum_lehti_jreinikainen.jpg
Plants