Hydrangea heteromalla - rosenhortensia

Man har sedan länge odlat rosenhortensia i Finland men den har aldrig förekommit allmänt. Busken blommar i slutet av högsommaren men tidigare än de flesta andra hortensior. Rosenhortensian skiljer sig från syrenhortensian och övriga hortensior av typen (H. paniculata) genom sina flata blomställningar i vitt. De sterila strålblommorna i ytterkanten kan gå i rött. På ljusa växtplatser är rosenhortensian bladrik från topp till tå, men i skuggigare omgivning får den ett mera upprätt växtsätt. Fritt växande utvecklas rosenhortensian till rund buske med 2-3 meters höjd.

Vissa former av rosenhortensian har en prydligt avflagande kanelbrun bark, men stora variationer förekommer beroende på det genetiska ursprunget. Ett stort utbredningsområde från mellersta och västra Kina till bergstrakterna i de nordligare delarna av Vietnam har gett upphov till lokala, från varandra skilda former, av vilka de bästa är vinterhärdiga ända upp i mellersta Finland.

Av rosenhortensiorna på Arboretum Mustila valdes två exemplar till sorter med namnen 'Axel' och 'Peter' efter bröderna Tigerstedt. Dessa finns hos plantskolorna för förökning.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
hydrangea_heteromalla_runko_jsaarinen.jpg