Clematis virginiana - virginsk skogsklematis

I sina hemtrakter i de östliga delarna av Nordamerika är den virginska skogsklematisen allmän i skogar, på dikesrenar och i strandbuskage. Den klättrar upp i träden, växer på buskar och staket eller utmed marken om inget stöd finns.

Intresset för klematis har under de senaste åren i hög grad utökat vårt klematisurval. Trots det är den virginska skogsklematisen reltivt sällsynt hos oss. De små, vita blommorna bildas på årsskotten, men huruvida den virginska skogsklematisen hinner blomma i Finland beror på ursprunget. I Mustila blommar den varje höst på Juhlpaikka (Festplatsen). Den proveniens för vilken fröna år 2002 insamlades i Quebec har anpassat sig bra till den korta växtperioden i norr.

Den virginska skogsklematisens blommor är små, vita och doftande. Klematisen är tvåbyggare det vill säga hon- och hanblommorna är på olika plantor. De nötfrukter som bildas på honplantorna blir rufsiga bollar då de torkar. När den virginska skogsklematisen har gjort sig hemmastadd på sin växtplats, har den en stor växtkraft även här i Finland. Skotten växer flera meter på en sommar. Redan på grund av växtkraften och det vackra och friska bladverket lönar det sig att plantera den virginska skogsklematisen. Blomningen är bonus!

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
clematis_virginiana_lehdet_jsaarinen.jpg
Location