Comptonia peregrina - bräkenpors

När man första gången ser bräkenpors har man svårt att fatta vart den egentligen hör. Växten ser ut som en ormbunke men har vedartad stam. Det engelska namnet är också Sweet Fern, doftande ormbunke. Det visar sig att bräkenporsen är släkt med porsen (Myrica gale) som i Finland är vildväxande på havs- och sjöstränder. Båda är låga, kraftigt doftande buskar och hör till familjen porsväxter.

Bräkenporsens ursprungliga växtplatser är mycket karga, en närmast liknande planteringsplats vore en sandväg. Även om man inte tolkar växtföhållandena alldeles bokstavligt kan man dock få en del tips. I Mustila har man förbättrat planteringsstället genom att tillföra sand. I Tuijalaakso (Tujadalen) växer det två bräkenpors på en ljus plats vid vägen nära dammen. De har odlats av frön insamlade från den norra kanten av artens utbredningsområde i Ontario i Kanada. Bladen ger ifrån sig en kraftig, aromatisk doft även om man bara lätt nuddar vid växten.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location