Kalmia angustifolia - smalbladig kalmia

Den smalbladiga kalmian bildar stora partier intill dammen bredvid Tujadalen på Arboretum Mustila. Denhär städsegröna risväxten blommar i juli. Då har de översta bladvecken rikligt med små rosenröda blommor med öppna svepeskålar över vilka nya blad sitter i buketter likt kronor.

Den smalbladiga kalmian växer naturenligt i de östra delarna av Nordamerika i karga moskogar, på hedar, kärr och klippmarker. Plantan har flere engelska namn som beskriver växtens giftighet, tex sheep-poison, lamb-kill och calf-kill.

Släktet Kalmia har fått sitt namn efter Pehr Kalm, lärjunge till Carl von Linné. Linné sände ut Kalm i mitten av 1700 -talet på en fyraårig forskningsresa till Nordamerika. Med sig hem i bagaget hade han flere hundra växter, bland dem också den smal- och bredbladiga kalmian (K. latifolia).

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location