Fraxinus mandshurica var. japonica

Fraxinus mandshurica var. japonica är en variant av manchurisk ask och den växer naturenligt på Japans nordliga huvudöar Honshu och Hokkaido samt på Sachalin. På bergskedjornas svala sluttningar söker sig den japanska varianten till fuktiga växtplatser intill kärr och flodstränder medan barrskogen övertar de torrare växtplatserna. Trävirket uppskattas för sitt vackra mönster och träden har också minskat i antal i takt med att avverkningen har ökat.

Det enda yttre kännetecknet genom vilket man kan skilja åt de båda askarna är den hårigare undersidan hos den japanska variantens blad. Som ett maritimt träd torde det klara sig bättre än den manchuriska asken i Finlands nyckfulla klimat. Ändå är tillväxtrytmen hos den japanska varianten mycket tidig för våra förhållanden och trädet klarar sig bäst planterade på växtplatser som behåller sin svalka och fukt i skyddet av andra höga träd. Trädet blommar med med oansenliga blommor tidigt om våren på bar kvist och honträdena pryds av bevingade fröklasar på senhösten.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location