Acer barbinerve - grönlönn

Grönlönnen är en av många buskartade lönnar på Mustila. Till växtsättet påminner den mest om hasseln Corylus avellana av våra inhemska växter. De ljusgröna stammarna växer invid varandra, först rakt upp och breder sedan ut sig till en rundad trädkrona. Under vintern blir kvistarnas toppar röda, och under våren spricker den sirliga lövskruden ut och den håller sig klargrön hela växtsäsongen.

Man skiljer lätt grönlönnen från andra buskartade lönnar genom att studera bladens undersidor. Hos grönlönnen bibehålls den glesa behåringen längs bladnerverna under hela växtsäsongen. Det vetenskapliga artnamnet betyder just "med skäggiga bladnerver". Även de nya skotten och bladens övre sida är behårade under våren, men håren lossnar vanligen i sommarregnen.

Som typiskt är för vedartede växter i Östasien förbereder sig grönlönnen redan tidigt om hösten för vinterns ankomst. Busken får som en av de första en vacker gräddgul, ibland orange höstglöd och har vanligen redan fällt löven då övriga buskar får höstfärg. Liksom de flesta lönnar trivs grönlönnen bäst i halvskuggan under skyddande trädkronor och i färsk mylla, men enligt erfarenheterna i Mustila ser den ut att trivas även i lundaktig moskog.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_barbinerve_siemenet_jsaarinen.jpg
acer_barbinerve_yleiskuva_jsaarinen.jpg
Location