Acer campestre - naverlönn

Den småbladiga naverlönnen är en europeisk lönnart vars naturliga utbredningsområde i norr sträcker sig till södra Sverige och Danmark. I mellaneuropa användes trädet ofta i beskurna häckar och som gatuträd. Naverlönnen tål både vind och sol. Den föredrar kalkhaltiga jordar i motsats till många andra lönnar. När löven slår ut om våren glöder de i vinröda nyanser. Varma höstar hinner de också hos oss få sina lysande gula höstfärger. Naverlönnen blommar under lövsprickningen med små gulgröna blommor och till hösten pryds trädet av de för lönnarna typiska näsorna. Växtsätt och härdighet varierar i hög grad och detta har man också observerat i Arboretum Mustilas odlingsförsök.

Naverlönnen har sedan medeltiden varit ett aktat trädslag i Europa. Det hårda virket har använts bla till instrumentbyggande. Det sägs också att naverlönnens grenar hade krafter att skrämma bort läderlapparna från vindsutrymmen. Man brukade fästa grenar av naverlönn ovanför ytterdörren för att garantera storken en stor skara ungar och för att barnen i huset skulle få vara friska.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Acer campestre ©OJussila