Mahonia aquifolium - mahonia

Den vintergröna lågtväxande mahonian blommar i maj med stora upprätta klasar i grupper med små gula men vackra blommor. Mahonians blad är ofta glänsande och vackert mörkt gröna med på sidorna tvärt avsmalnande småblad. En del av bladen kan färgas röda på hösten.

På hösten pryds mahonian av bärklasar i blågrått. Bären är ätbara, men fröerna möjligen svagt giftiga. Fruktköttet är surt och kan användas till att syrsätta sylter och viner. I den finska trädgårdsboken som trycktes 1950 ingår ett omnämnande att mahonian kan användas till marmelad.

Mahonian kommer från Nordamerikas västra delar där den växer i näringsrika barrskogar i skuggiga och halvskuggiga växtplatser skyddade mot kalla vindar och i synnerhet mot dagmejan under våren, hos oss allra helst under snötäcket. Den kan mycket väl växa tillsammans med alprosor (Rhododendron spp.). Mahonia förekommer på flere olika ställen inom Arboretum Mustila. De är vackra under blomningen men senare försvinner de i grönskan.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
mahonia_aquifolium_kukka_jreinikainen.jpg