Cornus mas - körsbärskornell

Körsbärskornellen är en stor buske eller ett litet flerstammigt träd som kommer från södra eller mellersta Europa samt vissa områden i mindre Asien och Kaukasus. Busken är urgammal och användes redan av romarna som nyttoväxt. Den blommar tidigt på våren på bar kvist och de gula blommorna är viktiga för humlor och bin. Av de röda bären som mognar på hösten gör man hälsosamma inläggningar och sylter och av fröerna inne i bäret utvinner man högklassiga oljor. Trävirket är hårt och så tätt att det inte flyter och det har använts i framställningen av verktyg.

Av någon anledning har man inte ens försökt att odla körsbärskornell i Finland också om busken har en hundraårig odlingshistoria i länderna omkring oss. På Arboretum Mustila växer ett enda exemplar i det norra hörnet av Rhododendrondalen. Både denna buske och senare planteringar har klarat sig bra. De är fortfarande småvuxna och som vackrast när de blommar tidigt om våren oftast redan i maj.

Numera utför man i Österrike, Lettland och Polen viktiga förädlingsförsök med körsbärskornell. Härifrån har också Arboretum Mustila fått försöksmaterial. Möjligheterna att utveckla detta till en ny mångsidigt användbar växt för de sydligaste delarna av Finland är beaktansvärda bara man först kan identifiera det för oss bäst lämpade genetiska ursprunget och underarterna.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
cornus_mas_schonbrunner_gourmet-dirndl_kukat.jpg
cornus_mas_marjaoksa_latvia_jreinikainen.jpg