Crataegus monogyna - trubbhagtorn

Trubbhagtornet som utbreder sig i mellersta Europa når på sina naturliga växtplatser nätt och jämt de nordliga delarna av östersjöbassängen, den finska skärgården och en aning in i fastlandet. Den växer naturenligt i lundar, lundartade ängar, i skogsbryn och åkerkanter. På de Brittiska Öarna är trubbhagtorn en vanlig häckväxt. Buskhäckarna, hedgerows, inramar åkrarna och sätter sin prägel på det traditionella engelska landskapet i landsbygden. Trubbhagtorn odlas i ringa utsträckning hos oss och sannolikt finns ingen art med finskt genetiskt ursprung.

Trubbhagtornets blad är rundspetsade, små och sirliga. Bladen är tätt fästade på grenarna som på äldre exemplar sitter våningsvis. Ståtligast är busken under blomningen i juni. Till hösten bjuder den på röda bär.

Det är svårt att skilja åt trubbhagtornet från vårt andra inhemska hagtorn spetshagtornet (C. rhipidophylla). Båda arterna förekommer i sällsynta fall i södra Finland, trubbhagtornet har klassificerats som ett utsatt träd och spetshagtornet som ett utrotningshotat träd.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat