Sorbus decora - praktrönn

Praktrönnen härstammar från den nordöstra delen av Nordamerika, där den växer på steniga stränder av åar och sjöar. Den påminner mycket om vår egen rönn (S. aucuparia), men är i jämförelse med den mer kraftigväxande, har tjockare grenar och större blad. Även blom- och bärklasarna är större och uppseendeväckande. Det praktfulla bladverket och den vackra blomningen, de talrika små, röda bären och vinterhärdigheten är goda egenskaper, som gör att praktrönnen har förtjänat sin plats i de finländska grönanläggningarna.

Praktrönnen skiljer sig från sin nära släkting den amerikanska rönnen (S. americana) med större blad, blommor och blomställningar samt genom att den växer större och har ofta en stam. Blomningen börjar ca 10 dagar efter den amerikanska rönnen. Från vår egen rönn kan praktrönnen säkrast åtskiljas med ändknopparna: de är nästan svarta, mycket klibbiga och håriga på toppen.

Praktrönnarna borde behandlas som en grupp, eftersom de är olika på olika håll i odlingar, de har något olika ursprung. De är alla apomikter; samma träds fröavkommor är således identiska.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
sorbus_decora_kukinto_kumpula_jreinikainen.jpg