Acer miyabei - miyabelönn

Den sällsynta och utrotningshotade miyabelönnen är hemma i Japan. Den namngavs efter den japanska botanisten Kingo Miyabe (1860-1951). Trädets mörkgröna blad har fem spetsar och bladskivans flikar är rundade vilket tydligt skiljer den från vår inhemska lönn (A. platanoides). I artens frukter, som kallas samara, växer flygvingarna direkt åt sidorna.

Miyabelönn planterades i början av 1930 -talet i Sydsluttningen på Arboretum Mustila på en varm mot nordanvinden skyddad växtplats. Stränga vintrar har gått åt det småvuxna trädet som ändå ihärdigt har överlevt från år till år.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_miyabei_ruska_jsaarinen.jpg
Location