Sorbus americana - amerikansk rönn

Amerikanska rönnen härstammar såsom namnet anger från den nordöstra delen av Nordamerika, där dess naturliga växtplatser är fuktiga sluttningar och kärrkanter samt bergsomgivningar. Till sin habitus påminner amerikanska rönnen mycket om vår bekanta, vanliga rönn (S. aucuparia). Den är ofta mindre och buskigare än vår egen rönn. Andra avvikelser är t.ex. ändknopparna, amerikanska rönnen har klibbiga, vanliga rönnen torra.

Den amerikanska rönnens bärklasar är stora, har rikligt med klarröda bär, som är mindre än hos vår vanliga rönn. Tack vare sin vinterhärdighet och seghet är den amerikanska rönnen en användningsbar prydnadsbuske. I odling namnges ofta praktrönnen (S. decora) som amerikansk rönn.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat