Sorbaria sorbifolia - rönnspirea

Rönnspirean är den äldsta och mest förekommande spirean i släktet (Sorbaria) som man odlar i Finland. Rönnspirean är en allmänt förekommande ca 1,5 m hög prydnadsbuske. Den är en lättskött, tacksam buske för bakgrundsplanteringar eller utfyllnad på svårskötta områden och den klarar av kraftig beskärning. Rönnspirean bildar jordstammar med riklig skottutveckling och breder på så sätt ut sig på växtplatsen.

Slänger man jordstammar i komposten eller diken kan dessa utveckla täta bestånd som senare kan visa sig vara svåra att bli av med. Rönnspireans blad spricker ut bland de första på våren. De sirliga bladen påminner om rönnens. Rönnspirean blommar mitt i sommaren med dekorativa, vita blomställningar och får tidigt gula höstfärger. Efter att bladen har fällts pryds busken av de mognade brunaktiga fröställningarna.

Rönnspirean hör hemma i Asien österom Ural och i Kina. I Finland är den härdig ända till Lappland.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Sorbaria sorbifolia ©Susanna