Acer mandshuricum - manchurisk lönn

Det här trädet är vid första ögonkastet svårt att känna igen som en lönn. Bladen påminner om klöver med tre småblad. Manchurisk lönn hör till de träd som först får sina höstfärger på Arboretum Mustila. Höstfärgerna går i vinrött och tom i violett. Kronan är personligt böjd och breder ut sig uppåt. Gamla träd växer i den västra ändan av Sydbranten, yngre träd växer vid Hasselbranten nära kafeet.

Den manchuriska lönnen kommer från bergstrakterna i östra Asien och har också i Kina odlats som prydnadsträd. I väst ingår trädet närmast som en kuriositet i botaniska samlingar också om trädet är både vackert och härdigt. Ett annat hinder för en större användning frånsett ovetskap om trädets existens är utmaningarna med att föröka trädet. I likhet med andra trebladiga rönnar omges fröerna hos den manchuriska lönnen av ett tjockt skal och det kan ta åratal att få fröerna att gro.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_mandshuricum_lehti_jreinikainen.jpg