Acer saccharinum - silverlönn

Silverlönnen är den lönn som växer allra snabbast av de nordamerikanska lönnarna och på de bästa områdena i sina hemtrakter kan den som bäst växa med en meter i året. Silverlönnen utvecklar sig till ett resligt träd med bred krona vars löv är vackert flikiga och som i blåsigt väder visar sina undre silverfärgade bladytor. Höstfärgen är oftast gul.

Silverlönnen är ute i världen allmänt använd som prydnadsträd. Också i Finland har man odlat silverlönn i över 100 år men dess användning i större omfattning har av någon orsak inte spridit sig. I Arboretum Mustila växer gamla silverlönnar vid den nedre kanten av Hasselbranten. Där har de har förblivit ganska småvuxna i den täta och ibland torra lerjorden. I tillräcklig bördiga och fuktiga jordar kan silverlönnen också i Finland växa till storleken av de inhemska ädla trädslagen.

På 2000 -talet erhöll Arboretum Mustila nya fröurval av silverlönn som representerar artens nordligaste ursprung och man kan anta att odlingsområdet med dessa fröer kan förflyttas ändå mera norrut.

Silverlönnen kan i likhet med sockerlönnen (Acer saccharum) användas till framställning av lönnsirap. Saven tappad under den bästa tiden om våren kan ha en sockerhalt kring 5 %. Som sådan kan saven användas som dryck eller till att brygga mjöd.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat