Cornus alba subsp. alba

Cornus är det namn romarna gav åt körsbärskornellen (C. mas). Ordet cornus betyder också horn och beskriver möjligen träets hårda och sega egenskaper. I våra dagar ingår i släktet Cornus två örtartade och ungefär 40 vedartade växter som förekommer i naturligt tillstånd huvudsakligen i Eurasien och Nordamerika.

Cornus alba subsp. alba är en bredvuxen buske, vars nedre grenar når marken där de också kan rotas. Blomkvastarna är vita. De runda bären är märkvärdigt vita med blåa inslag. Bladfästets och grenarnas färger varierar och mera färgstarka varianter säljs som underarter i handeln. En av de populäraste har varit korallkornellen (C. alba 'Sibirica') vars grenar i ljus omgivning blir kraftigt röda i synnerhet vintertid.

Videkornellen (C. alba subsp. stolonifera) är en underart som skiljer sig från den förstnämnda med sina avlånga blad, aningen tidigare blomning , rundare vita bär och rikliga utveckling av rotskott.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat