Populus × generosa - engelsk poppel

Den engelska poppeln är en korsning mellan virginiapoppel (Populus deltoides) och jättepoppel (Populus trichocarpa). Korsningen utfördes för första gången av botanikern A. Henry år 1914. Syftet var att utveckla kraftigt växande popplar för skogsindustrins användning, men den robusta engelska poppeln har sedermmera använts som parkträd.

Man har odlat kloner av både han- och honplantor. I Finland har man mest odlat honträd, vars honhängen påminner om långa pärlband. Arboretum Mustilas engelska poppel är ett hanträd som inte producerar fröull som vinden sprider omkring.

Den engelska poppelns bladkrona är gles. Kronskottena är kraftiga, grova och kantiga. Trädet utvecklar sparsamt rotskott. Bladskaftet är typiskt jämnrunt och mycket långt, tom 8 cm, och bladen är stora 9x8 cm. Den engelska poppelns blad rasslar också vid minsta lilla vindpust.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat