Laburnum alpinum - alpgullregn

Alpgullregnet är en av de mest exotiska prydnadsväxterna man kan stöta på i finländska trädgårdar under blomningen. De klargula blommorna slår ut i juni med 15-30 cm långa klasformade hängande blomställningar och påminner under några veckor om söderns blommande träd. De doftande blommorna besöks av en hop pollinerare och snart utvecklas de för ärtväxterna typiska baljorna. På gynnsamma växtplatser utvecklas alpgullregnet med tiden till ett litet flerstammigt träd med yvig krona.

Alpgullregnet är det härdigaste av de gullregn man provat på i Finland. Det är till alla delar giftigt, särskilt fröerna, både för människor och flertalet djur. Däremot låter sig haren väl smaka av årsskottena och buskarna i Sydbranten på Arboretum Mustila och de besparas inte besök av Jösse Långtand ifall nätskydden glömts bort på hösten. Trädet behöver i Finland ett varmt och skyddat växtställe men nöjer sig med ett torrt och näringsfattigt växtunderlag.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
laburnum_alpinum_ojussila.jpg
Location