Salix × sepulcralis 'Öresund' - öresundpil

Öresundpilen hittades i södra Sverige och typiskt för den är långa hängande grenar med smala blad vars yttersta spetsar doppar sig i sundet eller når marken under sommaren. Grenarnas rödgula färger förstärks under vinterperioden och gör trädet spektakulärt också när löven fallit av.

Färgen på grenarna påminner om den kända hängpilen 'Chrysocroma' från vilken man antar att öresundpilen härstammar. Till skillnad från moderträdet är Öresundpilen en honplanta och anses vara mera vinterhärdig.

I Finland har man gjort försök med öresundpilen redan på 1950 -talet, också på Arboretum Mustila, men trädet har inte vunnit fotfäste hos oss. Härdigheten verkar vara tillräcklig för de sydligaste delarna av Finland men en svampsjukdom förfular blad och skott och underlättar övriga angrepp på trädet. Så tycks också vara fallet med den år 2004 planterade öresundpilen som inte har klarat sig bra vid Azaleasluttningen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location