Caragana turkestanica - turkestansk karagan

Den här ärtbusken kommer från Turkestan i mellersta Asien. Den påminner mycket om sin östliga släkting sibirisk ärtbuske (C. arborescens) som hos oss används allmänt som häckväxt. Bladen hos den turkestanska karaganenär något mörkare och busken blir inte lika stor som den sibiriska ärtbusken. Busken blommar i gult om våren och utvecklar baljor på ärtväxters vis.

I Finland har man ännu ringa erfarnhet av den turkenska karaganen men Arboretum Mustilas erfarenheter tyder på att den är mycket härdig. Den är inte lika mottaglig för mjöldagg som den sibiriska ärtbusken och kunde därför få en roll som ersättande alternativ i anläggningsarbeten. Den trivs också i kargare förhållanden eftersom ärtväxtens rötter förmår binda luftens kväve.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat