Philadelphus schrenkii

Den här schersminen är rätt ny i det finska urvalet av prydnadsbuskar. Den kommer från östra Asien och påminner om doftschersminen (Philadelphus coronarius) på grund av sina starkt doftande blommor.

Busken är storväxt för att vara en schersmin, men ifall det finns utrymme är den lämplig att odla isynnerhet i norr eftersom härdigheten är god. I övrigt har den ett alllmänt utseende men är samtidigt lättodlad, ifall det nu finns svårodlade schersminer överhuvudtaget.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat