Betula pendula - vårtbjörk

Vårtbjörken som valdes till Finlands nationalträd 1988 har en speciell ställning i der finska landskapet tack vare sin ljust gröna färger och de grafiskt skarpa utseendet vintertid.

Trädet är också en del av våra själars inre landskap. Topelius saga Björken och stjärnan är vida känd av oss alla och trädet hittas i festprogrammens kulisser och i utsmyckningen av festutrymmen sommartid är björken självskriven.

Vårtbjörken är ett mångsidigt användbart träd för finländarna. Sav, näver, björktjära eller tökötti, virke till yxskaft eller vedträn har varit viktiga gåvor. Löven har använts till utfordringen av får och andra husdjur vintertid, och med björkkvastar har man rengjort sig både själsligt och kroppsligt i bastun.

På sin tid befrämjade svedjebrännandet utbredningen av björkbestånden. Vårtbjörken är en pionjärväxt som förvånansvärt snabbt etablerar sig bla på hyggen efter det att markytan har trasats sönder eller efter skogsbränder, och björken tog dessutom över de åkerplättar som övergavs efter svedjeodlingen.

Vårtbjörken blir på öppna områden ett resligt träd med bred krona. Till en början är barken vit men med stigande ålder färgas den mörkare och spricker upp vid de nedre delarna av stammen. Det förekommer exemplar som utvecklar flera meter långa hängande grenar efter att längdtillväxten har avtagit. Vårtbjörken känns framför allt igen på sina hartsknotor på unga träd och på sina triangelformade eller snett fyrkantiga blad. Tidigare var vårtbjörken ett omtyckt gårdsträd och numera förekommer det hos plantskolorna flere olika bladvarianter och underarter.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Betula pendula ©Susanna