Ulmus americana - amerikansk alm

Den amerikanska almen är den mest utbredda av de sex olika almarter som förekommer i Nordamerika. Den växer i naturligt tillstånd praktiskt taget i hela östra Nordamerika ända till Klippiga Bergen frånsett bergstrakter, högplatåer eller de kallaste barrskogsbältena. Den trivs bäst i fuktiga dalgångar och på lundartad ängsmark men klarar sig som odlad också i torrare miljöer.

Den amerikanska almen påminner om vår inhemska vresalm (Ulmus laevis) och blir i sina hemorter ett över trettio meter högt träd. Typiskt för trädet är en bred, kägelformad bladkrona med skön och svalkande skugga. Bladen bleknar tidigt på hösten och får senare en gyllengul höstfärg. De ovala bladen är släta på ytan. Frukten är likadan som hos vresalmen med en vingkantad smånöt som mognar på sommaren.

Trädet växer snabbt till vackra former och är ett populärt i parkträd i sina hemtrakter. I Finland har den amerikanska almen odlats länge men i mycket ringa utsträckning. Bland växterna i Arboretum Mustilas Ulsikeprojekt är den amerikanska almen mycket framgångsrik.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
ulmus_americana_runko_jsaarinen.jpg