Tilia americana - svartlind

Den vackert formade svartlinden är hemma från nordöstra USA och södra Kanada. Som odlad växer den ännu längre norrut än sin naturliga utbredning. I naturen trivs den i torra eller färska medelbördiga och bördiga löv- och blandskogar, ibland även i bergstrakter.

Svartlinden är ett enstammigt träd med rund och bred krona. De lite hängande grenarna är ljusgrå; färgen syns tydligt om vintern. De mörkgröna bladen är stora, tydligt större än bohuslindens T. platyphyllos blad. Bladens övre och undre sida har ungefär samma färg. De 4-10 klockformade blommorna hänger i solfjädersform. Frukterna är 8 mm stora, runda och släta. Svartlinden får vackert gul höstfärg.

Svartlinden används i stor utsträckning som parkträd i Nordamerika och Europa. Den trivs även i Södra Finland. På Mustila finns svartlind nära Juhlapaikka (Festplatsen) på den varma mullrika sydsluttningen där många arter från östra Nordamerika är planterade. En del av svartlindarna har vuxit upp från frön som insamlats under Arboretumets egna fröinsamlingsresor.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location