Fraxinus mandshurica var. mandshurica - manchurisk ask

Den manchuriska asken påminner om den inhemska asken (Faxinus excelsior) men bladen är betydligt större och årsskottena trubbigare alldeles som om den vore målad med en bredare pensel. Föregående års skott eller grenspetsar är trubbiga. Trädet blommar på bar kvist och pollineras av vinden. Trädet är en mångbyggare dvs, det kan vara sambyggande eller ha tvåkönade blommar eller enbart han- eller honblommor eller alla olika varianter i samma träd.

Med sina stora blad påminner trädet också om den nordamerikanska svartasken (F. nigra) och ett antal botaniker anser att träderna är varandras underarter. Den manchuriska asken växer naturenligt i Fjärran Östern i glesa skogsbranter och intill ljusa lundartade flodstränder. Trädet har naturligt anpassat sig till ett kontinentalt klimat, varför vinterhärdigheten är bättre än den hos vår inhemska ask samtidigt som känsligheten för frostskador på våren är dubbelt större. Den manchuriska asken mår bäst av att planteras i frostskyddade områden i de östra delarna av vårt land.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location