Trochodendron aralioides - hjulträdet

Hjulträdet är ett primitivt träd och den enda nulevande representanten för sin släkt. Blomningen påminner om araliaväxternas (Araliaceae) anspråkslösa blomning på försommaren. Bladen är läderartade, sågtandade och rullar ihop sig vid kyla. De hjulformade blommorna består av flere fruktblad som vuxit ihop till en enda slinga. I regnskogarna i Japan och Taiwan kan hjulträdet anta olika former. Dels kan den bli ett stort träd, dels trivs den som epifyt på stammarna till andra träd.

Hjulträdet har visat sig vara mycket härdigt men trädet är så pass nytt för finska förhållanden att dess härdighetsgränser eller slutliga storlek tillsvidare är svåra att avgöra. Hjulträdet har ändå goda möjligheter att vid sidan av barrträdena bli det första vintergröna ickelövfällande trädet i Finland. I Norge och Sverige förekommer exemplar som redan är några meter höga och vilkas fröer samlades in under gemensamma internordiska expeditioner år 1976.

De hjulträd som planterats på Arboretum Mustila i Rhododendrondalen är avkomlingar till de här plantorna. De har övervintrat utan anmärkningar åtminstone till de delar som varit snötäckta. Det har visat sig att det bladverk som sticker fram ovanför snön har blivit hararnas särskilda favorit.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat