Vitis coignetiae - rostvin

Rostvinet är otvivelaktigt en av sin släkts mest prydligaste representanter. Rostvinet är en sommargrön ranka vars vackert ådrade blad under goda förhållanden kan bli tom 30 cm breda. Vinet klättrar med hjälp av klängen och när rankan har etablerat sig växer den mycket snabbt. Till hösten färgas rostvinet med toner av orange, rött och gult.

Rostvinets blomning är obetydlig och de små bären duger inte till vinproduktion men lockar tillsammans med blommorna pollinerare och fåglar. Det östasiatiska rostvinet vill ha ett maritimt klimat men Finlands relativt kyliga somrar har visat sig duga. Rostvinet får regelbundet sina höstfärger vilket rätt tidigt kan konstateras vid Terrassen och Nordsluttningen. Frosthärdigheten kan ändå inte mäta sig med amurvinets (V. amurensis).

Rostvinet mognar bäst mot en solig vägg. Rankan som har ett skört rotsystem har inte konstaterats orsaka skador i grundkonstruktioner varken med skottillväxt eller rotsystem.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location