Acer pseudoplatanus - tysklönn

Tysklönnen är ett vackert träd från Mellaneuropa som kan bli 300 år gammalt och då uppnå en vidlyftig krona med festlig kupolformer. Den har stora och ljusa gröna femuddiga blad. De påminner om vår inhemska lönn (Acer platanoides) med bladens flikar är ovalare och kanterna rundare. I Finland hinner tysklönnen endast sällan få höstfärger. Också utan blad är det lätta at känna igen tysklönnen på de gröna knopparna.

Tysklönnen är också i Finland utlysts som en inträngare att hålla ögonen på eftersom man på många håll i Skandinavien har konstaterat att trädet förvildat sig från trädgårdar. Hos oss växer tysklönnen på gränsen till vad den klarar av och dess utbredning har därför tillsvidare varit ringa och slumpmässig.

Inom Arboretum Mustila förekommer flere gamla tysklönnar som har bibehållits småvuxna och buskaktiga efter att ha frusit under stränga vintrar. Hösten 2009 planterades ett skogsparti i Nokkala bestående av fyra olika från Slovakiens bergstrakter insamlade ursprungsarter. Man antar att de skall trivas bättre i inlandsklimatet än träd av motsvarande ursprung från Mellaneuropa.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_pseudoplatanus_kukkaoksa_rungolla_jreinikainen.jpg