Caragana frutex - lyckobladsbuske

Lyckobladsbusken blommar i juni med ärtväxternas gula fjrärilslika blommor i rikliga mängder. Den gör skäl för sitt namn genom sina klöverlika ljustgröna blad. De består av fyra småblad som till formen är motsatt äggrunda, trubbiga och taggiga, där bladens mittlinje fortsätter med en tagg.

Lyckobladsbusken är en vacker och härdig prydnadsväxt. Den klarar kalla vintrar, den är frisk, den kräver ingen särskild vård och utvecklar inte rotskott. Den trivs på soliga platser också i sandig jord och i likhet med andra ärtväxter binder den kväve med rotsystemet. Den kan också användas som häckväxt.

På Arboretum Mustila växer lyckobladsbusken i Sydsluttningen på ett för skuggigt ställe för att den skall komma till sin fulla rätt.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Location