Stewartia pseudocamellia - japansk skenkamelia

Den japanska skenkamelian som hör till teväxterna (Theaceae) blommar med doftande kamelialiknande (Camellia japonica) blommor från början av juni. Enskilda blommar vissnar efter högst ett par dagar och endast ett fåtal öppnar sig samtidigt. Blomningen pågår så gott som hela sommaren, vilket är mycket ovanligt för våra prydnadsträd.

Den japanska skenkamelian har också andra goda egenskaper. Barken hos gamla träd spricker upp och avslöjar olikfärgade underliggande barklager vilket ger det symmetriskt växande lilla trädet en fläckig färgsättning. När blomningen är över bildas kottelika, hårda fröställningar och i oktober står trädet i flammande vinröda och orangefärgade nyanser innan det drar sig tillbaka för vintern.

Japansk skenkamelia kräver en skyddad och varm växtplats. Växtunderlaget är detsamma som för rhododendron, dvs det skall vara fuktigt, luftigt och surt. På en sådan plats har skenkamelian visat sig vara förvånansvärt härdig. Också i Arboretum Mustila har skenkamelian övervintrat i Rhododendrondalen. Den japanska skenkamelian kunde med fördel prövas i trädgårdar i södra Finland.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
stewartia_ojussila.jpg