Calluna vulgaris - ljung

Ljung är en inhemsk risväxt som de flesta känner igen. Ljungen påträffas både i ljusa moskogar, i sandiga marker, på berg, kärr och intill sandiga vägrenar. I Arboretum Mustila förekommer ljungen allmänt i de karga högst belägna tallskogsområdena intill bergspartiet. På flere ställen utgör ljungen en vacker och enhetlig vegetation. Ljungen blommar i slutet av sommaren med rödvioletta eller i sällsynta fall vita blommor. Ljungen är en viktig honungsväxt som ger en kraftigt smakande honung. Den kan också användas i teer och den är landskapsväxt för Kainuu.

Ljungen förekommer i så gott som hela Europa och exempelvis Strobritannien kan uppvisa vidsträckta ljunghedar. I Skottland har ljungen använts i stället för humle (Humulus lupulus) som smaksättning av ölet.

Ljung förekommer i otaliga förädlade underarter vilka kan ha gula eller silveraktiga blad eller dubbla blommor. Också Arboretum Mustila har prövat olika underarter av vilka ett flertal med dåliga erfarenheter, medan en del av dem växer med goda resultat. De blommar senare än de inhemska arterna från slutet av september.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
calluna_vulgaris_kukinta_jsaarinen.jpg
calluna_vulgaris_kristiantheqvist.jpg