Corylus cornuta - amerikansk näbbhassel

Den amerikanska näbbhasseln har fått sitt namn av det hornliknande skyddet kring nöten. Latinets cornus betyder horn. Nötterna är större än hos vår inhemska hassel (C. avellana), välsmakande och förutom människan är också ekorren intresserad av dem. Till förtret för plockarna har nötens omgivande skydd en stickande hårighet.

Den amerikanska näbbhasseln är flerstammig och upprättväxande som hasseln (C. avellana) men den förblir ändå klart lägre än denna. Växtsättet är tätare, mera upprätt och buskaktigt, och till alla delar mera städat och den amerikanska näbbhasseln skulle vara ett utomordentligt träd med olika användningsmöjligheter ifall det bara förekom i odling.

Den amerikanska näbbhassel som växer i Arboretum Mustila har sina genetiska ursprung i västra och östra Nordamerika och vardera ursprunget har klarat sig bra också i magrare jordar. Med rätt ursprung för finska förhållanden kunde den amerikanska näbbhasseln väl klara sig i växtzon IV.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
corylus_cornuta_siemenet_jsaarinen.jpg
Location