Fagus sylvatica Atropurpurea-ryhmä - gruppen Atropurpurea

Bokens rödbladiga underarter har fått olika namn och det förekommer en brokig skara principer för att ge dem sina namn. Typisk är att ordet purpurea förekommer i en eller annan form. Man anser att bokens rödbladiga underarter fick sin början av ett träd som växte i Thuringen i Tyskland under 1700 -talet och de första bokarna med röda blad uppenbarade sig för första gången i plantskolekataloger i början av 1800 -talet. De rödbladiga arterna kan också förökas med fröer och det finns variationer i den röda nyanserna. Beroende på underarten kan bladens färger bibehållas eller nästan helt försvinna under samma växtperiod. Oftast är bladen ändå röda under lövsprickningen och senare på hösten.

Trädet blir storvuxet med en rundartad krona som kräver mycket utrymme och det kan leva i hundratals år. Alltså inget val för den lilla trädgården. Trädet har visat sig vara rätt härdigt vid sydkusten i Finland vilket kan bero på dess kontinentala ursprung.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
Fagus sylvatica 'Atropunicea' ©CTheqvist