Viburnum furcatum - japanskt gaffelolvon

På de ostasiatiska öarna växer några av olvonsläktets vackraste arter. Det japanska gaffelolvonet blommar i vitt tidigt på våren på bar kvist med blomställningar med stora sterila blommor i ytterkanten och mindre blommor innanför. Efter blomningen spricker löven ut. De är vackert runda och veckade och till en början rödaktiga för att senare övergå i djupgrönt. Höstfärgen innan lövfällningen är djupt karminröd.

Det japanska gaffelolvonet är självsterilt och får bär endast ifall det inom närområdet växer olvon av annat ursprung. Ifall korspollineringen lyckas får gaffelolvonet röda bärklasar som till hösten övergår i svart.

I likhet med andra olvon trivs det japanska gaffelolvonet bäst i något skuggade skogsträdgårdar. I sina hemtrakter söker den sig till skyddade skogsområden med näringsrik, fuktig mark. Står busken i för mycket skugga blir grenverket glesare och uppåtriktat och kan uppnå en höjd av 4 meter medan den på soligare områden blir lägre.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat