Quercus robur - ek

Eken är kanske det träd som uppskattas allra mest i Europa. Under århundraden har man untnyttjat ekens fasthet, stolek och beständighet mot röta både inom skeppsbyggande, möbelindustrin och tunnbindning. Eken kan leva i tusen år och gamla träd är uppskattade landmärken. I Finland förekommer gamla ekar rätt sparsamt eftersom ekskogar har röjts till åkermark och de bästa träden har fällts för det dyrbara trävirkets skull.

Eken är inte bara vacker i landskapet på de bästa växtplatserna i södra Finland utan den utgör också ett omtyckt alternativ för att komplettera de traditionella trädena inom skogshanteringen. Det krävs ändå särskilda knep för att ta fram ekstockar. Olika metoder har prövats på Arboretum Mustila. Den bästa ekskogen har odlats med ekollon som på 1920 -talet erhölls från Sangaste herrgård i Estland. Träd med det här ursprunget växer sig snabbt till raka stockträd och fröer av dem samlas årligen in för skogshanteringens behov.

Ekens blad fryser lätt under sena frostnätter om våren. Skadan är obetydlig för större träd eftersom de utvecklar nya blad på några få veckor. Småplantor som har planterats på frostkänsliga marker löper däremot stor risk att få ett buskaktigt växtsätt. Unga träd hotas dessutom av gnagare och klövdjur.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
quercus_robur_jreinikainen.jpg