Acer spicatum - axlönn

Axlönnen är den nordligaste av lönnarterna som växer i östra Nordamerika. Den är allmänt växande i inlandet i skogsbryn och som buske i undervegetationen och tål rätt dunkel skugga. Axlönnen är en liten, upprättväxande buske med många stammar. Sitt namn har den fått av de speciella axliknande blommorna, som i form av ljusgröna vippor står upp likt ljus från kvistarnas toppar. Om hösten får dessa ax vackert rodnande frön.

I Finland har axlönnen odlats länge men mycket sparsamt och närmast endast i botaniska samlingar. Den har visat sig vara mycket härdig och skulle kunna odlas i parker och trädgårdar speciellt där god vinterhärdighet krävs.

På Mustila har axlönnarna, som är av okänt ursprung, klarat även de strängaste vintrarna utan skador. Den äldsta nära hundra år gamla trädformade axlönnen växer på Pähkinärinne (Hasselsluttningen). De frön som samlats under Mustilas egna fröinsamlingsresor från de nordligaste naturliga förekomsterna i Kanadas östra delar växer nu som små grupper av buskar på olika platser i Arboretet.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
acer_spicatum_siemen_jreinikainen.jpg
acer_spicatum_kukka_kumpula_jreinikainen.jpg