Sorbus commixta - japansk rönn

Den japanska rönnen växer på vidsträckta områden i det östligaste Asien i synnerhet i de japanska bergstrakterna. Den svenske rönnspecialisten Theodor Hedlund har för vetenskapen introducerat den här arten som förekommer i flertalet varianter. De första trädena i Finland planterades i slutet av 1950 -talet men den japanska rönnen har i kommersiell mening odlats från början av 1990 -talet, fortfarande i begränsad utsträckning också om trädet är både ståtligt och härdigt.

Den japanska rönnen antar olika former på sitt stora utbredningsområde och växer antingen som en buske eller som ett tiometer högt, kägelformat träd med upptåtriktade grenar. Knopparna är klibbiga och de motsatt sammansatta bladen är avlånga och sågtandade. Bladen och blomställningarna är normalt större än hos vår inhemska rönn (S. aucuparia). De japanska rönnar som kommer från Sachalin har ett ståtligt rött bladverk om våren.

Den japanska rönnen har olikt vår inhemska rönn speciella höstfärger i rödgult med stänk av vinrött. På Arboretum Mustila finns det goda möjligheter att jämföra träd av olika ursprung och deras växtsätt och höstfärger eftersom det finns japanska rönnar både från Sachalin, Hokkaido och mellersta Korea. De har alla klarat sig bra, men deras yttre avvikelser kan vara stora.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat